Thế nào là phần mềm chat doanh nghiệp?

 Phần mềm chat là gì? Phần mềm chat là phần mềm giao tiếp, nhắn tin, gọi điện dành cho tất cả mọi người, chỉ cần tải về phần mềm đấy thì có thể giao tiếp với người khác. Phần mềm chat dành riêng cho doanh nghiệp là gì? Phần mềm chat dành riêng cho doanh...

Quản trị doanh nghiệp trong bối cảnh 4.0

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 với sự đột phá của internet và trí tuệ nhân tạo đã làm thay đổi nền sản xuất, tác động mạnh mẽ tới doanh nghiệp. Bên cạnh những cơ hội to lớn, thì cuộc cách mạng này sẽ tạo ra nhiều thách thức tác động đến hoạt động của...

Giới thiệu về sPhoton Chat

1. sPhoton Chat là gì? Đúng như tên gọi của nó thì “sPhoton Chat” là một ứng dụng để giao tiếp thuộc công ty “sPhoton Technology” nhưng điều đặc biệt ở đây là sPhoton Chat dành riêng để giao tiếp trong nội bộ doanh nghiệp chứ không phải dùng riêng cho cá nhân nào. Ngoài...