Cách làm việc với đối tác

Nghệ thuật giao tiếp là một yếu tố rất quan trọng trong công việc và nhất là đối với những người phải thường xuyên giao tiếp, gặp gỡ đối tác, khách hàng,… Mỗi người mỗi kiểu tính cách, mỗi kiểu thái độ khác nhau. Có thể hôm nay vui vẻ thì không sao nhưng ngày...