Nỗi lòng của nhân sự mới

Là một nhân viên mới trong một công ty thì sẽ có rất nhiều câu chuyện và vấn đề xoay quanh môi trường làm việc. Sẽ rất may mắn khi mọi người cùng nhau đoàn kết và thân thiết với nhau ngay từ những ngày đầu đi làm, nhưng không phải môi trường làm việc...