Mục đích của thay đổi công nghệ số vào cuộc sống

Ngày nay, chúng ta nghe rất nhiều về phương tiện kỹ thuật số, công nghệ kỹ thuật số, dữ liệu kỹ thuật số, tiếp thị kỹ thuật số, … Tốc độ của các quy trình kỹ thuật số được coi là nhanh hơn so với các quy trình truyền thống. Nhiều doanh nghiệp đã bắt...