Tầm quan trọng của trải nghiệm khách hàng

Yếu tố quyết định cho sự thành công của bạn trong kinh doanh chính là nắm bắt và thỏa mãn được kỳ vọng của khách hàng. Trải nghiệm khách hàng là yếu tố quan trọng. Khi doanh nghiệp thực hiện thành công chiến lược trải nghiệm khách hàng sẽ đạt được tỷ lệ hài lòng...