Áp dụng công nghệ AI vào hệ thống E-learning

Trí tuệ nhân tạo (AI) là một từ thông dụng ngày càng xuất hiện nhiều hơn trong các cuộc thảo luận về E-Learning. Công nghệ AI đang cải thiện trải nghiệm học tập. Đồng thời nó đang mở rộng hỗ trợ tốt hơn cho các nhà giáo dục. Dưới đây là một số ứng dụng...