sPhoton Chat

Đồng bộ thông tin trao đổi trong công ty theo thời gian thực.


Giúp cho các thành viên trong doanh nghiệp của bạn giao tiếp và chia sẻ với nhau dễ dàng hơn. sPhoton Chat đơn giản hóa mọi quy trình thông qua chat.


Mở rộng không gian làm việc cho công ty của bạn. Tương tác giữa mọi người không còn bị giới hạn bởi không gian vật lý của văn phòng.

Giao tiếp nội bộ

Có một phần mềm chat riêng, tăng tính tương tác giữa mọi người trong doanh nghiệp, thoải mái đóng góp ý kiến, chia sẻ kiến thức.

Tập trung làm việc

Giảm thiểu việc nhân viên làm việc riêng. Tránh nhân viên bị sao nhãng bởi tin nhắn quảng cáo hoặc tin nhắn từ bạn bè, gia đình.

Tăng hiệu quả công việc

Các công việc được giao và trao đổi một cách có hệ thống, hạn chế trường hợp bỏ lỡ công việc, làm nhầm việc hay chậm deadline.

Doanh nghiệp khác IT cũng có thể sử dụng dễ dàng

Dễ dùng, dễ tiếp cận, tất cả giải quyết qua chat.

Dữ liệu của công ty được bảo toàn, không rải rác trên các ứng dụng khác nhau, công ty có thể truy xuất dữ liệu khi cần thiết.

Giao tiếp nội bộ có thể phân cấp và tổ chức một cách khoa học.

Luôn có thể tìm kiếm lại được nội dung hội thoại đã trao đổi hay tệp tin đã chia sẻ.

intro.pdf

Các tính năng của sản phẩm

Hay những gì bạn có thể làm với sPhoton Chat.

Hình ảnh sản phẩm

Một số hình ảnh về sphoton chat

Bảng giá

Miễn phí

$00

 • Nhóm dưới 10 người
 • 15GB dung lương file
 • Không giới hạn tin nhắn

Cơ bản

$01

 • $1/người/tháng
 • 3Gb / Người dùng
 • Không giới hạn tin nhắn
 • Hỗ trợ 24/7
 • Phản hồi trong vòng 24h
 • Phân tích dữ liệu hàng tháng

Chuyên nghiệp

$02

 • $2/người/tháng
 • 7Gb / người dùng
 • Không giới hạn tin nhắn
 • Hỗ trợ 24/7
 • Phản hồi trong vòng 8h
 • Phân tích dữ liệu hàng tháng
 • Hỗ trợ tích hợp chatbot