Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 với sự đột phá của internet và trí tuệ nhân tạo đã làm thay đổi nền sản xuất, tác động mạnh mẽ tới doanh nghiệp. Bên cạnh những cơ hội to lớn, thì cuộc cách mạng này sẽ tạo ra nhiều thách thức tác động đến hoạt động của cộng đồng doanh nghiệp nói chung và quản trị doanh nghiệp nói riêng.

Để thích nghi và phát triển thì các doanh nghiệp cần thay đổi và áp dụng giải pháp quản trị doanh nghiệp mới để tận dụng tốt những cơ hội và giải quyết những thách thức mới đặt ra.

Yêu cầu từ thực tiễn

Quản trị doanh nghiệp là hệ thống các quy tắc, cơ chế, quy định mà thông qua đó doanh nghiệp được điều hành và kiểm soát. QTDN liên quan đến việc cân bằng lợi ích của các bên liên quan, như cổ động, người quản lý, khách hàng, nhà cung cấp, nhà tài trợ vốn, chính phủ và cộng đồng.

QTDN trong doanh nghiệp phải đảm bảo được 4 chức năng cơ bản: “ Kế hoạch và dự báo, tổ chức thực hiện, lãnh đạo và chỉ đạo, kiểm tra kiểm soát và ra các quyết định điều chỉnh nhằm đảm bảo doanh nghiệp hoạt động liên tục, không ngừng phát triển và đạt được những mục tiêu chung đã đề ra.

Cách mạng công nghiệp 4.0 là quá trình chuyển hóa toàn bộ thế giới thực thành thế giới số. Làn sóng công nghệ mới từ cách mạng công nghiệp 4.0 sẽ giúp các doanh nghiệp nâng cao năng lực sản xuất, đổi mới sáng tạo các sản phẩm dịch vụ, giảm tiêu hao nguyên nhiên liệu, chi phí sản xuất – vận hành, đồng thời đáp ứng chính xác nhu cầu khách hàng. Từ đó làm thay đổi mạnh mẽ phương thức sản xuất của doanh nghiệp và giúp doanh nghiệp tăng khả năng tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu cũng như khu vực. Một khi các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư nghiên cứu, phát triển sản phẩm theo nhu cầu của khách hàng, theo định hướng 4.0 thì vị thế doanh nghiệp sẽ được khẳng định và nâng cao. Trong cách mạng công nghệ 4.0, công nghệ số trở thành nền tảng cốt lõi của doanh nghiệp, từ đó tạo thành chuỗi giá trị có quy luật hoàn toàn khác. Quản trị doanh nghiệp tốt là nền tảng cho sự phát triển lâu dài của các doanh nghiệp.

Thực tiễn cho thấy các doanh nghiệp đạt được những thành công lớn trong dài hạn nhờ hệ thống quản trị doanh nghiệp tốt.

Thách thức quản trị doanh nghiệp trong cách mạng 4.0

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 với sự đột phá của internet vạn vật và trí tuệ nhân tạo đang làm thay đổi nền sản xuất, song cũng đặt ra những thách thức lớn cho vấn đề quản trị doanh nghiệp.

  1. Nhận thức của cộng đồng doanh nghiệp về cách mạng công nghiệp 4.0 và quản trị doanh nghiệp còn thấp.

Nhiều doanh nghiệp chưa hiểu về bản chất của cách mạng công nghiệp 4.0, không thấy được sự liên quan của các xu thế công nghệ tới ngành nghề, lĩnh vực của mình, không sẵn sàng năng lực để tiếp cận công nghệ, hệ thống hạ tầng, quy trình không sẵn sàng, không xoay chuyển được mô hình tổ chức kinh doanh đáp ứng được với xu thế công nghệ.

2. Nền tảng cho hội nhập cạnh tranh toàn cầu trong bối cảnh mới của doanh nghiệp vẫn còn yếu.

Các doanh nghiệp phải có sự chuyển đổi mạnh mẽ trong đầu tư sản xuất và kinh doanh để đáp ứng những đòi hỏi về nền tảng của công nghệ số, kết nối thông minh cùng những thay đổi hằng ngày về mặt công nghệ trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

3. Kiến thức về quản trị doanh nghiệp cần được cải thiện

Nhìn chung các doanh nghiệp Việt Nam chưa có hệ thống quản trị doanh nghiệp tốt. Theo điều tra của các tổ chức quốc tế thì đa số các giám đốc được hỏi cho rằng các doanh nghiệp ở Việt Nam chưa thực hiện tốt công tác quản trị doanh nghiệp.

Nâng cao hiệu quả QTDN trong bối cảnh CMCN 4.0

  1. Trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 bùng nổ mạnh mẽ, toàn diện và sâu rộng thì nhà QTDN phải là đối tượng đầu tiên và tiên phong trong đổi mới tư duy, nhận thức để nâng cao năng lực cạnh tranh, bởi chính cuộc cách mạng này ảnh hưởng trực tiếp đến sự tồn tại của chính doanh nghiệp đó.

2. Việc QTDN trong thời đại công nghệ 4.0 đòi hỏi các cấp quản lý phải nâng cao năng lực quản trị trên các lĩnh vực bao gồm: quản trị chiến lược, tài chính, nhân lực, sản xuất và marketing. Trong bối cảnh CMCN 4.0 thì công nghệ số là yếu tố tác động lớn nhất. Các thách thức từ QTDN có thể giải quyết nếu các nhà quản trị biết ứng dụng công nghệ vào hoạt động quản trị, điều hành, trong đó áp dụng phần mềm QTDN vào quá trình kinh doanh để tối ưu hóa nguồn lực và tiết kiệm chi phí.

3. Mỗi doanh nghiệp cần xác định mình đang ở đâu trong cuộc CMCN 4.0 qua đó xác định nguồn lực và chiến lược phù hợp.

4. Doanh nghiệp cần đầu tư và ứng dụng công nghệ vào QTDN để nâng cao hiệu quả QTDN, CMCN 4.0 sẽ thúc đẩy nhanh quá trình đổi mới về công nghệ.

Bản chất của cuộc CMCN 4.0 là dựa trên nền tảng công nghệ số và tích hợp tất cả các công nghệ thông minh. Vì vậy để thích ứng thì doanh nghiệp phải tăng cường đầu tư trang thiết bị, công nghệ, máy móc, tự động hóa trong sản xuất theo hướng áp dụng công nghệ mới.

 

Bài viết liên quan

sphoton-logo-white-2x
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SPHOTON VIỆT NAM
Tòa nhà Sáng Tạo, số 70/27 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Chạm tay vào trí tưởng tượng
@ Since 2014