Thông tin cơ bản
Vị trí

Front-end Developer

Nơi làm việc

Hà Nội

Loại hình

Toàn thời gian

Ứng tuyển

Nộp CV

Kinh nghiệm

Tối thiểu 1 năm

Mức lương

Thỏa thuận theo năng lực

    Upload Your Resume Here :

    By clicking apply job you agree to our terms that you have read in our
    Terms & Conditions page.