sPhoton xây dựng các hệ thống web app quy mô và phức tạp như các sàn thương mại điện tử, sàn việc làm, sàn bất động sản, hệ thống học trực tuyến và hệ thống kinh doanh khác