Trang tin tức và diễn đàn là những website cung cấp nhiều nội dung hơn và hoạt động như một mạng xã hội thu nhỏ