Website giới thiệu công ty là dạng website cơ bản nhất dành cho doanh nghiệp. Website dạng có thời gian triển khai nhanh, chi phí thấp.