Làm quen với công nghệ sớm có tốt hay không?

Ngày nay, công nghệ đã trở thành một phần thiết yếu trong cuộc sống. Mọi hoạt động của con người trở nên thuận tiện, dễ dàng hơn khi có sự hỗ trợ rất lớn của các thiết bị công nghệ. Tuy nhiên người dùng nên lựa chọn sử dụng những thiết bị công nghệ phù...