Archive page banner
Giới thiệu về sPhoton Chat

1. sPhoton Chat là gì? Đúng như tên gọi của nó thì “sPhoton Chat” là một ứng dụng để giao tiếp thuộc công ty “sPhoton Technology” nhưng điều đặc biệt ở đây là sPhoton Chat dành riêng để giao tiếp trong nội bộ doanh nghiệp chứ không phải dùng riêng cho cá nhân nào. Ngoài...