Sai lầm trong quản lý công việc mà nhà lãnh đạo cần tránh

Là một nhà lãnh đạo thì việc đối mặt giải quyết những vấn đề xảy ra với doanh nghiệp là điều đương nhiên. Nhưng trên thực tế thì không phải nhà lãnh đạo nào cũng có khả năng nhìn thấy cốt lõi của vấn đề và tìm ra cách xử lý tốt nhất cho doanh...