Thế nào là môi trường làm việc – Digital Workplace?

Digital Workplace là nơi làm việc kỹ thuật số, sử dụng chuyển đổi kỹ thuật số để sắp xếp công nghệ, sản xuất, quy trình kinh doanh, quản lý nhân viên nhằm cải thiện hiệu quả trong môi trường làm việc, nâng cao năng suất công việc của doanh nghiệp. Digital Workplace bao gồm các...