Du nhập văn hoá nội bộ của nhân viên mới

Dù bạn làm việc ở đâu, bạn cũng sẽ được trải nghiệm văn hóa nội bộ tổ chức. Nhân viên thường có thể nhận biết ngay từ đầu nếu nơi làm việc của họ. Nghiêm túc hay vui vẻ, hướng về con người hay hướng về kết quả. Gia nhập một công ty mới có...