Nhà lãnh đạo tốt trong mắt nhân viên

Trên cương vị là một nhà lãnh đạo thì ai cũng phải gánh trên vai một trọng trách to lớn là làm sao để duy trì và phát triển doanh nghiệp. Mỗi người sẽ có mỗi cách để vận hành doanh nghiệp riêng nhưng mục đích cuối cùng mà các nhà lãnh đạo hướng tới...