Mỗi doanh nghiệp cần đưa ra một chiến lược rõ ràng cho việc vận hành bộ máy nhân sự nhằm đạt đủ nhu cầu nhân sự chủ chốt. Những nhu cầu quan trọng bao gồm từ việc tuyển dụng nhân viên, duy trì, thúc đẩy, phát triển và tăng cường sự tham gia của nhân viên đó. Doanh nghiệp muốn làm được điều này thì cần sử dụng các quy trình quản lý chiến lược với những hoạch định chiến lược cụ thể.

1. Viết một tuyên bố riêng về nhiệm vụ phòng nhân sự gắn liền sứ mệnh tổ chức

Quá trình hoạch định chiến lược bắt đầu với một tuyên bố về sứ mệnh ngắn gọn mà rõ ràng về lý do để công ty tồn tại. Ngoài ra, bản tuyên bố về nhiệm vụ của phòng nhân sự cũng rất cần thiết.

2. Phát triển các mục tiêu chiến lược

bộ máy nhân sự
xác định mục tiêu chiến lược

Đây là những mục tiêu cụ thể phải được đáp ứng để phát huy các nhiệm vụ, sứ mệnh của tổ chức. Việc quản lý các chiến lược thường được trình bày rõ ràng như cách đặt mục tiêu thông minh với phương pháp đưa ra mục tiêu cụ thể, đo lường được và hợp lý có thể đạt được.

3. Phân tích tình hình hiện tại của công ty

bộ máy nhân sự
Mô hình SWOT

Dùng phương pháp SWOT để xác định rõ các điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức mà công ty gặp phải. Bộ máy nhân sự cần phân tích các yếu tố như cơ cấu tổ chức, yêu cầu đối với các cán bộ chủ chốt và phát triển nhân viên.

4. Xây dựng chiến lược để đạt được mục tiêu

Bao gồm việc xây dựng, phát triển các chính sách, thủ tục để tận dụng được thế mạnh và cơ hội của công ty, hạn chế các điểm yếu và thách thức có thể gặp phải. Bộ phận vận hành bộ máy nhân sự có khả năng cung cấp các nhân sự phù hợp để hoàn thành các sứ mệnh của công ty và có thể đưa ra các chiến lược nhằm cải thiện các quy trình phát triển nhân viên.

5. Thực hiện

Sau khi xây dựng chiến lược thì cần thực hiện các điều đã vạch ra trong chiến lược. Đưa các chính sách và thủ tục mới vào hoạt động. Ngoài ra có thể tổ chức các buổi đào tạo cung cấp các thông tin cần thiết đến các giám sát và quản lý để đảm bảo họ hiểu rõ và đầy đủ nội dung. Luôn có sự đo lường và đánh giá mức độ hiệu quả của các chính sách thủ tục và điều chỉnh nếu cần thiết.

Có thể bạn quan tâm: https://sphoton.com/sai-lam-trong-quan-ly-cong-viec-ma-nha-lanh-dao-can-tranh/

Bài viết liên quan

sphoton-logo-white-2x
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SPHOTON VIỆT NAM
Tòa nhà Sáng Tạo, số 70/27 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Chạm tay vào trí tưởng tượng
@ Since 2014