Archive page banner
Cách cân bằng giữa công việc và gia đình cho nhà lãnh đạo

Trong cuộc sống, chúng ta làm việc vì đam mê, vì trách nhiệm, và vì để kiếm nguồn tài chính phục vụ cho nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống, mang lại hạnh phúc cho bản thân và gia đình. Thế nhưng công việc quá bận rộn cũng có thể ảnh hưởng tới việc vun...

Thế nào là phần mềm chat doanh nghiệp?

 Phần mềm chat là gì? Phần mềm chat là phần mềm giao tiếp, nhắn tin, gọi điện dành cho tất cả mọi người, chỉ cần tải về phần mềm đấy thì có thể giao tiếp với người khác. Phần mềm chat dành riêng cho doanh nghiệp là gì? Phần mềm chat dành riêng cho doanh...

Quản trị doanh nghiệp trong bối cảnh 4.0

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 với sự đột phá của internet và trí tuệ nhân tạo đã làm thay đổi nền sản xuất, tác động mạnh mẽ tới doanh nghiệp. Bên cạnh những cơ hội to lớn, thì cuộc cách mạng này sẽ tạo ra nhiều thách thức tác động đến hoạt động của...